Hem

Gården Bergsnäs


Välkommen till Gården Bergsnäs i den lilla byn Hjärpalyckan utanför Lönashult. När vi flyttade in för 8 år sedan fanns här bara ett litet  fritidshus med lite åker och rester av skog från stormen Gudrun. Vi kom hit med en önskan och ett mål om att skapa något hållbart, något som skulle inspirera fler människor till att vilja leva mer i harmoni med jorden och naturen. Vi på Gården Bergsnäs vill sprida kunskap och inspiration kring odling, förädling,  hantverk , m.m.


I snart 10 år har vi byggt upp  den här gården  med utgångspunkt i permakulturen.  För dig som inte känner till permakultur sedan tidigare så kan man kortfattat beskriva det som ett design-verktyg som, med hjälp av 12  etiska grund principer  och  ett icke-centralstyrt angreppssett, resulterat i en verktygslåda innehållandes handfasta metoder för att designa allt ifrån trädgårdsland och villaträdgårdar, till större infrastruktur projekt, stadsplanering  m.m.


Vårt mål är att kunna erbjuda föreläsningar, kurser och workshops inom allt möjligt som syftar till att skapa en positiv utveckling för människan i samspel med naturen. I första hand består detta i dagsläget främst av sommarkurser och studiecirklar kring odling, bosättning/homesteading, permakultur, kretslopp med vatten och avlopp, ekologiskt byggande, olika slags hantverk m.m. Vi erbjuder även guidade turer och studiebesök.


Gården Bergsnäs  kännetecknas av småskalighet, enkelhet, återbruk, och  en kombination av nytt och gammalt. Ylvali driver också sitt hälso- och terapiföretag och projektet Gjord i Balans som kommer att bygga upp en kurslokal för meditation och yoga, men också för kursverksamhet i bl.a. livsmedelsförädling.    Syftet med projektet är att erbjuda människor en chans till avkoppling, att stressa ner och komma till sinnesro och harmoni för att på så sätt kunna prestera och uppnå sin fulla potential i såväl vardag med vänner och familj som i arbete och krävande uppgifter. Meditation lär oss att leva livet på ett  balanserat sätt i såväl lätta som i svåra stunder och ger oss verktyg att inte reagera på alla de tankar som ständigt upptar vårt inre.  Läs mer om mindfulness, meditation och MBSR  här.


KONTAKTA OSS

info@gardenbergsnas.se

Tfn: +46 (0) 733 541 758

HITTA HIT

På vår kontaktsida finns mer information om hur du hittar till oss

gärdsgård

HJÄLP OSS BLI BÄTTRE

Har du idéer om vad vi kan göra? Ge oss gärna feedbacken vi behöver!

Välkommen !

Copyright @ All Rights Reserved