Gården Bergsnäs

Garden Bergsnäs

Gården Bergsnäs


Utanför Lönashult strax väster om sjön Åsnen har Ylvali och Dagar Groblad etablerat flera olika hållbara lösningar. Som skogsträdgården med en mångfald av olika växer och växthuset där vattnet från bostadshuset renas och återbrukas. Både skogsträdgården och växthuset tjänar som plats för visningar och kursverksamhet samt i Ylvalis och Johanns praktik för naturunderstödd rehabilitering. I sitt hälsoföretag erbjuder Ylvali även olika behandlingar såsom zonterapi, meditation och öronakupunktur. Dagar är miljötekniker och har bland annat utvecklat gårdens avloppsrening som sker i växthuset, samt renoverat bostadshuset med lergolv och lerväggar samt skumglasisolering.


Skogsträdgården är ett exempel på permakultur och tillsammans med vänner och familj byggde vi upp en skogsträdgård för cirka sex år sedan. I vår skogsträdgård odlar vi fleråriga grönsaker och medicinalväxter, örter, bär- och nötbuskar, frukt- och nötträd och klätterväxter som gynnar både människor och övrig natur. Tack vare den mångfald och alla de nyttiga kopplingar som skapas mellan växter, insekter och svampar, utvecklas ett motståndskraftigt system som bland annat står emot torka, skadedjur och sjukdomsangrepp bättre.


Maten vi får från vår skogsträdgård är mycket varierad och man kan skörda färska frukter, bladgrönsker, örter eller rötter en stor del av året. En fördel med fleråriga grönsaker är att de har större rotsystem än de ettåriga grönsakerna vilket gör att de vanligtvis har högre innehåll av mineraler, vitaminer och proteiner. 


I västra kanten av skogsträdgården har vi planterat två olika vindskydd som bidrar till att vi uppnår ett bättre mikroklimat inne i skogsträdgården. Längst ner i den mest vindskyddade delen har vi en tropiska del där vi odlar minikiwi, persika, gojji och valnöt med mera.


Köksträdgården är platsen där vi samodlar mycket av våra ettåriga grönsaker med medicinalväxter, buskar, örter och träd. Vi använder oss alltså av liknande principer som i skogsträdgården och de två skiljer sig egentligen bara åt genom närvaron av ettåriga grönsaker i köksträdgården. Vi täckodlar och använder oss mycket av gröngödsling för att undvika öppen jord. Förutom gröngödsling använder vi även hästgödsel i odlingarna. Jorden grävs sällan om och då bara lätt på ytan för att rensa ogräs och skapa en såbädd. Det gynnar mikrolivet och ger oss en levande jord som växterna älskar.


Orangeri/växthus har byggts i anslutning till bostadshuset. Där vi renar vårt BDT-vatten (Bad, disk och tvätt). Genom ett mullfilter med maskar och flis vandrar vattnet till en levande vägg med biokol där växter lever och renar vårt vatten. Vattnet leds sedan till dammar och växtbäddar både i växthuset och i skogsträdgården. På så vis använder vi vårt spillvatten till att vattna växter och kan liknas vid att ha en extra vattenkälla på sin mark. Förutom rening och återbruk av gråvatten avnvänds orangeriet till rekreation och odling och blir en plats där vi kan vistas året om.


Hållbart hus innebär inom permakulturbyggande att man försöker belastar miljön så lite som möjligt. Detta innebär ofta att man vill använda lokala naturmaterial. Ett av husen här är ombyggt, med hjälp av återbruk och naturmaterial som lera och halm . Dagar har kombinerat återbrukat glas, trä och timmer med lerbruk som han blandat själv. 

HITTA TILL OSS

 

Adress:

Hjärpalyckan Bergsnäs 1

342 53 LÖNASHULT

 

Email:

info@gardenbergsnas.se

 

Phone: 0768 03 77 08

VÅRA PLATTFORMAR


Instagram

Facebook

Blog

YouTube

Copyright © All Rights Reserved