Naturunderstödd rehabilitering

Garden Bergsnäs

Naturunderstödd Rehabilitering - NUR


Läs om våra NUR-program här

Den industriella revolutionen och den tekniska utvecklingen medförde kanske främst positiva effekter på vårat samhälle och vår livskvalitet. Människor lever bekvämare och lever längre. Men det höga tempot är svårt för många och stressrelaterade sjukdomar ökar ständigt. Utvecklingen har också medfört att vi tappat bort vår kunskap om naturens lugnande och läkande kraft.


Genom NUR återupptäcker vi den kunskapen och gör den till en modern behandlingsmetod som bygger på forskning. 

 

NUR är egentligen en samling metoder som använder naturen och naturliga miljöer som stöd för rehabilitering. Miljöernas egenskaper främjar hälsan genom ett samspel dels mellan natur- och trädgårdsmiljön men också mellan de olika aktiviteterna och mellan det terapeutiska teamet och deltagarna i terapin.

 

Människans hjärna är sedan urminnes tider anpassad till naturen. Hjärnan känner igen sig där det finns skog, vatten, vind och fågelsång m.m. I naturen finner vi därför också närhet till kravlöshet, vila och sinnesro. Därför är naturen ett viktigt verktyg för oss för att motverka stress och utmattning. Naturen är också en plats där vi både kan hitta ny inspiration samtidigt som vi finner fullständig vila och avkoppling.

 


Några av de avgörande faktorerna för att återfå sin hälsa och arbetsförmåga har i forskningen visat sig vara att tillfälligt helt och fullt slippa ansvar, att bara släppa taget och uppleva nuet. Att få vila från problemlösning och krav och att istället få fylla sin närvaro med sinnesstimulerande upplevelser. Det kan handla om att observera naturens skeenden, löv som faller i vinden, djur som rör sig, eller att plocka örter, skörda grönskaker, så, eller läsa trädgårdsböcker, skapa hantverk, fika eller prata med andra människor. 

 

Grön rehabilitering, Naturunderstödd rehabilitering, NUR, Grön omsorg... Begreppet har många benämningar.

 

NUR har på senare tid fått mer uppmärksamhet eftersom allt fler undersökningar och forskningsstudier bekräftat att naturen tycks stödja vår egen kropps läkande förmåga. Detta är forskning som baseras på resultat från bl.a. Alnarps rehabiliteringsträdgård. Det är tydligt att det finns ett samband mellan NUR och förbättrad hälsa.  Detta har i sin tur resulterat i allt fler samhällsåtgärder för att satsa på bl.a. rehabilitering i trädgårdsmiljö, hästunderstödd terapi och naturunderstödd rehabilitering på landsbygden, för att ge människor både kroppslig och psykosocial läkning.

 

Naturunderstödd rehabilitering enligt Alnarpsmetoden syftar till att stärka individens självläkande krafter. En central del i metoden är sinnesstimuleringen som aktiverar det parasympatiska nervsystemet. Det gäller att finna vilka lustfyllda sinnesintryck som utlöser välbehag, njutning, lugn och ro. Det kan bestå av aktiviteter som t.ex. att arbeta med händerna, i jorden, med hantverk, eller bara att få umgås med eller klappa ett djur. När dessa sinnesstimuli uppväcks i trädgården ger det också nytt liv åt avstängda nervbanor i kroppen. En annan viktig del som visat sig viktig är möjligheten att få lämna sin vardagsmiljö, att få känna fascination, att ingå i ett meningsskapande sammanhang och att man får göra något man har lust att göra.

 

Ytterligare en viktig faktor för att återfå sin hälsa och arbetsförmåga och som vi gärna understryker lite extra, är att få mötas av omtanke, omsorg och kärlek och någon som ser en. Detta är viktigt för att hitta nya förhållningssätt till sin egen inre kritiker. Det är också viktigt att få prata med andra i liknande situation som en själv så att man kan utbyta erfarenheter och dela både glädje och sorg.

 

Vi på Hjärpalyckan Retreat bemöter dig med respekt för djust din unika situation och dina behov och ger dig möjlighet att utforska dina gränser för aktivitet och vila. Vi ger dig verktyg att hitta balansen mellan att lyssna på kroppens behov av paus, och kreativitetens röst som får dig att jobba motiverat. Du får också nya perspektiv på dina styrkor och resurser, den kraft och kompetens som finns inom dig.

 

Läs mer om våra NUR program.

HITTA TILL OSS

 

Adress:

Hjärpalyckan Bergsnäs 1

342 53 LÖNASHULT

 

Email:

info@gardenbergsnas.se

 

Phone: 0768 03 77 08

VÅRA PLATTFORMAR


Instagram

Facebook

Blog

YouTube

Copyright © All Rights Reserved